RUZICKA BESTÄTIGT !

Aleksander Ruzicka   b e s t ä t i g t   den Vortrag der Beklagten !


Details folgen ...